Faculty

Department of Engineering Mechani

Chinese Academy of Sciences

Zhu weiqiu
Professor

Li chun  

Zhang juan

Wen zhixun

Yu qingmin

Wang fusheng He xingsuo Deng zichen Yue zhufeng
Zhi xizhe Gou wenxuan

Ren xingmin

Wang fenghui
Yan yunju

Gaoxingshan

zeng jinrong
Zhang jinfu

Ren jianting

Qin weiyang Liu yongshou


Associate professor

Gao yali

Zhao bin

Wang anqiang

Yu long

Huang tao Liu jun Wang xinmei Yangyongfeng
Gao zongzhan Liu wei Wang yan Li lei
Zou hailin Zhang feng Wei pengfei Wang peiyan
Wang pan Fengtao   Yang chengpeng Zhou zhangcong
Wangjianhui Gu xudong Chen ruiqing Li huan
Yan wuzhu


Associate professor to be Hired Xue cun
Zhang baoxi
Yu yajun
Hu rongchun
Ma yongbin Lu kuan Wo ronghai Wang bo
Zhang shaobin Wu fa Zheng ruifeng Zhu zhiwei
Han fei


Senior engineer

Deng linke

Pan wenge

Geng xiaoliang

Yuan xin

He xindang Yang weizhu Lin hongjiao

Lecturer

Zhao xiang

Jia yueAssistant professor

Wu tao

Zhang bin

Xiang gaoxiang

Xu chenghui

Xiao ye Wei chong

Engineer

Zhang ke

Wang yuansheng

Ao liangbo

Zheng junchao

Department of Civil Engineering

Professor

Wu ziyan Zhang xunan Yao yao Xu bin

Qiao jichao
Associate professor

Lian yeda

Liu jianmin

Wu naisen

Ai bing

Zhou liping

Chen changhong

Wen shifeng

Zhang kai

Long xu

Huang chenguang  

Hou xiuhui  

Fu jia

Associate professor to be hired

Wang dangxiong

Lin huagang

Duan zunyi


Senior engineer

Zhang jianping

Chang xiaotongLecturer

Zhang chunyan

Chen jiyong

Li xiaoyan

Yang haifeng

Li yugang
Assistant professor

Zeng tao

Huang heEngineer

Cao putian

He binfeng

Zhang weigang

Zhang gang

Department of Architecture

Professor

Wu nong

Liu yuAssociate professor

Li linbo

Yang weili

Zhang rui

Zhou hongyi

Li jing  

Liu jinghua

Chen xin


Lecturer

Cao jian

Bi jinglong

Huang shan

Wang jin

Assistant professor

Zheng wuxing

Shao teng

Song ge


Engineer

Yang yinan
Assistant

Bian bei

Zhou lan